Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 863
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 39. §)
21-TA-1326
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 13. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 90. nr.; 2018, 18. nr.; 2019, 22. nr.; 2020, 71C., 146. nr.; 2021, 42., 210. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.1. pieejamais attiecināmais finansējums reģionālajiem biznesa inkubatoriem pasākuma īstenošanai ir ne vairāk kā 32 011 457 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 27 209 738 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 4 801 719 euro apmērā;".
2.
Izteikt 6.1.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.1.1.1. atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, – 600 komersanti;".
3.
Izteikt 6.1.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.1.1.5. specifiskais iznākuma rādītājs – gala labuma guvēju skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu pirmsinkubācijas veidā, – 2800 gala labuma guvēji;".
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs