MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1050
Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 61, Rīgā (komunistiskā režīma represīvo iestāžu darbības vieta – Stūra māja) tehnisko stāvokli un tālāko rīcību scenārijiem"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt 1.scenārija risinājuma variantu.