Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 889
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 109. §)
21-TA-1712
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem"
Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
25. panta pirmo, 4.2, piekto un sesto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 94., 169. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.5. fizisko personu grupa – personas, kurām saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem un kārtību piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, personas, kuras ir tiesīgas saņemt naktspatversmes, patversmes vai aprūpes mājās pakalpojumus vai dienas aprūpes centra, dienas centra vai krīzes centra pakalpojumus,  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēji, citu sociālo pakalpojumu un tiem pielīdzināto pakalpojumu sniedzēji, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības (tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības), arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības (tai skaitā  profesionālās ievirzes izglītības) programmu izglītojamie, izglītības iestāžu, kas īsteno minētās izglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmas, kā arī interešu izglītības programmas, nodarbinātie, bērnu un sporta nometņu darbinieki un dalībnieki, augstas klases sportisti un treneri."
2.
Papildināt ar 4.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.12. SARS-CoV-2 antigēnu noteikšanas pašpārbaudes testi – 7 562 344 vienības."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministrs D. Pavļuts