Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 461
Rīgā 2022. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 33 95. §)
22-TA-1612
Par 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā dienesta izpildi
1.
Ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā, kā arī lai turpinātu Latvijas Republikas interešu pārstāvību Ukrainā un nodrošinātu Latvijas Republikas 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā (turpmāk – aizsardzības atašejs) ar rezidences vietu Ukrainā, Kijivā, ģimenes locekļu drošību, noteikt, ka aizsardzības atašeja ģimenes locekļu uzturēšanās vieta no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. jūnijam ir Moldovas Republika.
2.
Atļaut Aizsardzības ministrijai segt šādus ar aizsardzības atašeja un viņa ģimenes locekļiem saistītos uzturēšanas izdevumus:
2.1.
viesnīcas izdevumus aizsardzības atašejam dienesta vietā Ukrainā, Kijivā, nepārsniedzot Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 602) 4. pielikumā paredzēto dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas apmēru Ukrainā;
2.2.
pārcelšanās izdevumus ģimenes locekļiem no Ukrainas, Kijivas, uz Moldovas Republiku, nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos Nr. 602 paredzēto apmēru;
2.3.
pabalstus un izdevumu kompensācijas par aizsardzības atašeja ģimenes locekļu uzturēšanos ārvalstīs, tostarp dzīvokļa īres izdevumu un komunālo maksājumu kompensāciju, aizsardzības atašeja ģimenei uzturoties Moldovas Republikā, nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos Nr. 602 paredzēto pabalstu un izdevumu apmēru.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks