Likumprojekts (grozījumi)

21-TA-1163
Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā
Izdarīt Veselības aprūpes finansēšanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2017, 259. nr.; 2018, 249. nr.; 2019, 15., 123. nr.; 2020, 247. nr.)  grozījumus un pārejas noteikumos:
aizstāt 5. punktā skaitļus un vārdus  "2020. un 2021. gadā " ar skaitļiem un vārdiem "2020., 2021. un 2022. gadā";
aizstāt 13. punktā vārdus un skaitļus "līdz 2021. gada 30. aprīlim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2022. gada 1. oktobrim".
Likums stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.
Veselības ministrs D. Pavļuts