Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 771
Rīgā 2022. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 54 37. §)
22-TA-3121
Par apropriācijas pārdali Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība" ietvaros
1.
Atļaut Iekšlietu ministrijai pārdalīt finansējumu budžeta programmas 09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība" ietvaros, samazinot finansējumu 26 157 euro apmērā 2021.–2023. gada prioritārajam pasākumam "Tiesiskā regulējuma īstenošana" un palielinot finansējumu 26 157 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar operatīvo darbību.
2.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Iekšlietu ministrs K. Eklons