Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 838
Rīgā 2021. gada 16. novembrī (prot. Nr. 75 33. §)
21-TA-1108
Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē
1.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2021. gadā no apakšprogrammas 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 3 377 175 euro apmērā, uz šādām Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammām:
1.1.
uz apakšprogrammu 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2 617 690 euro apmērā tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai (rindas mazināšanai);
1.2.
uz apakšprogrammu 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 759 485 euro apmērā valsts sociālās aprūpes centru nodarbināto motivēšanai (novērtēšanas prēmiju izmaksām, tai skaitā darbinieku ieguldījuma novērtēšanai par darbu Covid-19 izplatības apstākļos).
2.
Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
 
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minētajām apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Labklājības ministrs G. Eglītis