MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2945
Plāna projekts "Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas plāns 2024.–2027. gadam"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.