MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-246
Noteikumu projekts "Kārtība un prasības, kādā pieprasa, piešķir un izmaksā kompensāciju vai atsaka to piešķirt par vakcīnas pret Covid-19 infekciju apstiprināto blakusparādību dēļ izraisīto smago vai vidēji smago kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Noteikt, ka Zāļu valsts aģentūras 8 papildu amata vietas tiks nodrošinātas Veselības ministrijas resora vakanto amata vietu ietvaros.
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.