MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-873
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.