Rīkojuma projekts

Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, ievadiet saiti: https://survey.alchemer.com/s3/7625830/8063867ddcb5 Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Ministru kabineta rīkojums Nr. 941
Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 30. §)
21-TA-244
Par starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV 2021.–2027. gadam projektu
 
Lai nodrošinātu Latvijas dalību Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" starpreģionu sadarbības programmā URBACT IV 2021.–2027. gadam:
 
1.
Atbalstīt starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV 2021.–2027. gadam (turpmāk – programma) projekta (1. pielikums) turpmāku virzību apstiprināšanai Eiropas Komisijā.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram parakstīt dokumentu, kas apliecina piekrišanu programmas saturam un nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai (2. pielikums) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1059 par īpašajiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem, 16. panta 5. punktam.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2021.–2027. gadā veikt ikgadējos maksājumus programmas tehniskās palīdzības budžetā nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai saskaņā ar šā rīkojuma 2. punktā minēto dokumentu, nepārsniedzot kopējo nacionālā līdzfinansējuma summu.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.
pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 14. decembra
rīkojumam Nr.
941
Starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV 2021.–2027. gadam projekts (tulkojums)
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā
2.
pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 14. decembra
rīkojumam Nr.
941
Piekrišana sadarbības programmas saturam un nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai