Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 994
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 104. §)
21-TA-878
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Labklājības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 30 059 119 euro, tai skaitā: 
1.1.
30 051 540 euro, lai Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 74. panta pirmajā daļā noteiktajām personām nodrošinātu pabalsta izmaksu 20 euro mēnesī laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. martam;
1.2.
7 579 euro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras personālam samaksai par virsstundu darbu, lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošinātu šā rīkojuma 1.1. apakšpunktā minētā pabalsta izmaksas.
2.
Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši nepieciešamajam apmēram, sākotnēji pieprasot 20 034 360 euro no šā rīkojuma 1.1. apakšpunktā minētā finansējuma, kā arī finansējumu saskaņā ar šā rīkojuma 1.2. apakšpunktu.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Labklājības ministrs G. Eglītis