Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 478
Rīgā 2022. gada 9. augustā (prot. Nr. 39 29. §)
22-TA-1772
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 618 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 
14. panta 8., 11., 12.1 punktu, 
Vispārējās izglītības likuma 4. panta 1. punktu un 
Profesionālās izglītības likuma 7. panta 7. punktu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 618 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 195. nr.; 2022, 14. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
papildināt ar 10.1 punktu šādā redakcijā:
"10.1 Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana iekļauj:
10.11. izglītības iestādes vadītāja profesionālās kompetences novērtējumu;
10.12. izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības kvalitātes novērtējumu, ietverot profesionālās darbības kvalitātes jomas novērtējumu.";
1.2.
papildināt ar 10.2 punktu šādā redakcijā:
"10.2 Ja izglītības iestādes vadītājs stājies amatā pirmo reizi, viņa profesionālās kompetences novērtējums ietver valsts nodrošinātas profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi vismaz 60 stundu apjomā, stažēšanos vismaz 40 stundu apjomā pie izglītības iestādes vadītāja, kuram ir pieredze izglītības iestādes vadībā ne mazāk kā pieci gadi, atgriezenisko saiti par profesionālās darbības kvalitāti kopš stāšanās amatā un ieteikumus turpmākai attīstībai. Kārtējais izglītības iestādes vadītāja profesionālās kompetences novērtējums ietver valsts nodrošinātas profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi vismaz 36 stundu apjomā, atgriezenisko saiti par profesionālās darbības kvalitāti novērtēšanas periodā un ieteikumus turpmākai attīstībai. Izglītības iestādes vadītāju vērtē reizi sešos gados.";
1.3.
izteikt 23.5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"23.5.1. izglītības iestādes vadītāja profesionālās kompetences novērtējumu un izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības kvalitātes novērtējumu, iekļaujot katra kritērija aprakstu un kvalitātes vērtējuma līmeni;"
1.4.
izteikt 28. punktu šādā redakcijā:
"28. Novērtējot izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības kvalitātes jomu, nosaka kvalitātes vērtējuma līmeni šo noteikumu 26.4.1., 26.4.2. un 26.4.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, kā arī vienam no šo noteikumu 26.1., 26.2. vai 26.3. apakšpunktā minētajiem dibinātāja izvēlētajiem kritērijiem, nodrošina atgriezenisko saiti par izglītības iestādes vadītāja profesionālo kompetenci un sniedz ieteikumus turpmākai attīstībai."
2.
Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece