MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-4
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Izdevumus, kas saistīti ar izmaiņu veikšanu personu informācijas sistēmā (covidpass.lv) segt Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.