Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 59
Rīgā 2022. gada 25. janvārī (prot. Nr. 4 10. §)
21-TA-1007
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 487 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2. pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 487 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2. pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 168. nr.; 2018, 220. nr.; 2020, 56. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 4 464 359 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 3 794 705 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 669 654 euro."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns