MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-640
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.