MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-1060
Likumprojekts "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību"
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.