MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1410
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.