MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-918
Rīkojuma projekts "Par Konkurences padomes locekļa amata pretendentu vērtēšanas komisiju"
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.