Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 335
Rīgā 2022. gada 7. jūnijā (prot. Nr. 30 17. §)
22-TA-1601
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta 3.1 un ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 92. nr.; 2018, 84. nr.; 2019, 48. nr.; 2020, 41., 160. nr.; 2021, 43. nr.; 2022, 29. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.1. pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. jūlijā ir vairāk nekā deviņas vaislas sivēnmātes;".
2.
Izteikt 8.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.4. pārraudzības ganāmpulkā ir sagatavots un trešajā ceturksnī tiek īstenots vaislas sivēnmāšu mākslīgās apsēklošanas vai dabīgās lecināšanas plāns."
3.
Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
"16. Lai pieteiktos šo noteikumu 8. punktā minētā atbalsta saņemšanai, pretendents līdz 1. jūlijam iesniedz dienestā plānoto pakalpojuma izdevumu tāmi."
4.
Izteikt 19.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"19.1.1. pārskatu par tādas vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātes sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kura atražo vaislas jauncūkas, kā arī par tās novērtēšanu pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu 110 un vairāk (1. pielikums) – līdz 25. aprīlim, bet par šo noteikumu 8. punktā minēto atbalstu – līdz 1. augustam;".
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs
Zemkopības ministrs K. Gerhards