Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 987
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 73. §)
21-TA-1723
Par apropriācijas pārdali
1.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2021. gadam no Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 45.01.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, 116 656 euro apmērā uz Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammu 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu ambulatorai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensāciju.
2.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2021. gadam Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 46.01.00 "Uzraudzība un kontrole" ietvaros starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 4576 euro apmērā un palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai 4576 euro apmērā, lai Veselības inspekcija iegādātos disku masīvu.
3.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. un 2. punktam.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministrs D. Pavļuts