MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-615
Rīkojuma projekts "Par Laimu Letiņu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.