MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1772
Ministru kabineta rakstveida paskaidrojumi par blakus sūdzībām lietās Nr.A420255321 un A420254521
1. Apstiprināt veselības ministra iesniegto paskaidrojumu projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr.A420255321 un Nr.A420254521
2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumus un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.