MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1764
Informatīvais ziņojums "Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, Covid-19 testēšanu un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti"
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.