MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-854
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums “Par Saeimai 2021.gadā iesniedzamo ziņojumu par likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.3 panta praktiskās piemērošanas gaitu un rezultātiem”"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
2.
Ministru kabinetam iesniegt informatīvo ziņojumu Saeimā.