MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-692
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai Liepājas tiesu namā.
1.
Apstiprināt Tieslietu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu.
 
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai Liepājas tiesu namā.
 
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā administratīvajā lietā Nr.A420119924.