MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-271
Informatīvais ziņojums "“Par atļauju Zāļu valsts aģentūrai uzņemties saistības”"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Zāļu valsts aģentūrai 2023.gadā no Zāļu valsts aģentūras budžeta veikt izmaksas 30 000 euro apmērā saistībā ar vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai līdz likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” pieņemšanai.
3.
Veselības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu skaitliskajai daļai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par finansējuma pārdali no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 12.00.00 “Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” uz Veselības ministrijas budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 30 000 euro apmērā, lai Zāļu valsts aģentūrai kompensētu veiktās izmaksas personām saistībā ar vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai.