Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 884
Rīgā 2021. gada 1. decembrī (prot. Nr. 78 7. §)
21-TA-1036
Par apropriācijas palielināšanu
1.
Atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 32. pantam atbalstīt apropriācijas palielināšanu 2021. gadā 1 083 134 euro apmērā Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammai 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" medikamentu nodrošināšanai onkoloģiskās inovatīvās terapijas turpināšanai.
2.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas palielināšanai atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas palielināšanu un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, palielināt apropriāciju.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs
Veselības ministrs D. Pavļuts