MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-978
Ministru kabineta atbildes raksts Satversmes tiesai lietā Nr. 2024-03-03 
1. Apstiprināt iesniegto apsvērumu projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2024-03-03.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt apsvērumus Satversmes tiesai.

3. Klimata un Enerģētikas ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. 2024-03-03.