Rīkojuma projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Ministru kabineta rīkojums Nr. 951
Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 75. §)
21-TA-1426
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem''
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 9 775 euro, lai saistībā ar ārkārtējo situāciju, kas izsludināta Covid-19 izplatības ierobežošanai (Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"), nodrošinātu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai īstenojamo epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanas kontroli izglītības jomā.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece