MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1130
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Izdevumus, kas saistīti ar slimības palīdzības pabalsta izmaksu personām, ja tām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai tās ir saņēmušas klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, par laikposmu no 2021.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim, nepārsniedzot 263 875 euro, segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2022.gadā. 
 
4.
Labklājības ministrijai normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam.