Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 30
Rīgā 2022. gada 18. janvārī (prot. Nr. 3 23. §)
21-TA-619
Par Ministru kabineta 2020. gada 2. jūlija rīkojuma Nr. 370 "Par valsts nekustamā īpašuma Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Neatkarība Balt."" atzīšanu par spēku zaudējušu
Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2020. gada 2. jūlija rīkojumu Nr. 370 "Par valsts nekustamā īpašuma Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Neatkarība Balt."" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 127).
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministrs D. Pavļuts