MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1407
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.