MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-936
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projektā paredzētais valsts atbalsts  studējošo stipendiju izmaksai ir līdz 2022.gada 30.jūnijam un pētniecības stipendiju izmaksai ir līdz 2022.gada 31.augustam. Atbalsta mehānismu studentiem un pētniekiem no 2022.gada 1.septembra Izglītības un zinātnes ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetam līdz 2022.gada 15.jūnijam.