Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 752
Rīgā 2022. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 54 7. §)
22-TA-2544
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem'' piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu 35 856 euro apmērā atbalsta pasākumu īstenošanai izglītības iestādēm un pedagogiem 2022. gadā, lai nodrošinātu pāreju uz mācībām valsts valodā.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece