MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-356
Rīkojuma projekts "Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Ministra kabineta virzītu Vidzemes Augstskolas padomes locekļu apstiprināšanu”."
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts Kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai,