MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-470
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
 "
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.