MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-80
Informatīvais ziņojums "Ziņojums par bērnu stāvokli valstī 2019.un 2020.gadā"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu „Ziņojums par bērnu stāvokli valstī 2019.un 2020.gadā” (turpmāk – ziņojums)
2.
Valsts kancelejai nosūtīt ziņojumu Saeimai.