MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1751
Ministru kabineta rakstveida paskaidrojumi par blakus sūdzībām lietās Nr.A420253321, A420262721, A420265721, A420256421, A420253221, A420253821, A420256821, A420253721, A420251021, A420254921, A420258421, A420257421, A420251921, A420255021, A420265521
1. Apstiprināt veselības ministra iesniegto paskaidrojumu projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr.A420253321, A420262721, A420265721, A420256421, A420253221, A420253821, A420256821, A420253721, A420251021, A420254921, A420258421, A420257421, A420251921, A420255021, A420265521.
2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumus un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.