MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-3082
Latvijas Republikas nostāja uz 2022.gada 20.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2022)0376
1.
Apstiprināt Labklājības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz 2022.gada 20.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2022)0376.
2.
Tieslietu ministrijai nosūtīt Latvijas Republikas nostāju Eiropas Komisijai.