MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-654
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu cenrādis"
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.