MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-594
Rīkojuma projekts "Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekotāja noteikšanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.