Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 902
Rīgā 2021. gada 1. decembrī (prot. Nr. 78 42. §)
21-TA-1427
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. pantu, Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 10. punktu un 10.1 1. apakšpunktu, kā arī ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 31.pantu, Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 879 481 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar piemaksām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim, kā arī piemaksām par nakts darbu, kontrolējot iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, tai skaitā:
1.1.
Valsts policijai – 546 185 euro;
1.2.
Valsts policijas koledžai – 5 199 euro;
1.3.
Valsts robežsardzei – 328 097 euro.
2.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs
Iekšlietu ministre M. Golubeva