MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-618
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju sakarā ar nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības nodrošināšanu”
 "
1.

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt priekšlikumu piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem”  papildu finansējumu 2021.gadā  27 649 euro apmērā, lai nodrošinātu nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības ieguves iespējas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.
Lai 2022.gadā nodrošinātu finansējumu nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības ieguvei, atbalstīt priekšlikumu 2022.gadā nepieciešamo finansējumu līdz 124 645 euro nodrošināt no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
 
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši 3.punktā atbalstītajam priekšlikumam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.