Rīkojuma (grozījumu) projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 861
Rīgā 2021. gada 17. novembrī (prot. Nr. 75 38. §)
21-TA-1178
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 152A., 159., 169., 173A., 205. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Valsts robežsardzei, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts policijai, konstatējot, ka persona mēģina nelikumīgi šķērsot Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas valsts robežu vai ir nelikumīgi šķērsojusi to, dot rīkojumu personai nekavējoties pārtraukt mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas valsts robežu vai rīkojumu nekavējoties atgriezties valstī, no kuras persona šķērsoja robežu, un veikt nepieciešamos pasākumus, lai pārliecinātos, ka attiecīgā persona izpilda šo rīkojumu.";
1.2.
izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Valsts robežsardzei, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts policijai, konstatējot, ka persona nepilda šā rīkojuma 4. punktā minēto rīkojumu, ir tiesības galējās nepieciešamības situācijā pielietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus, lai nodrošinātu tā izpildi.";
1.3.
papildināt ar 8.6 punktu šādā redakcijā:
"8.6 Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi un darbiniekiem, kā arī Valsts drošības dienesta amatpersonām un darbiniekiem, kuri īsteno šā rīkojuma izpildei nepieciešamos pasākumus, nosaka piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos tām noteiktās stundas algas likmes apmērā. Ar piemaksām saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.";
1.4.
izteikt 9.1 punktu šādā redakcijā:
"9.1 Par dienesta pienākumu izpildes laiku, piedaloties šā rīkojuma īstenošanai nepieciešamajos pasākumos, Nacionālo bruņoto spēku karavīram papildus mēnešalgai izmaksā piemaksu 100 procentu apmērā no viņam noteiktās mēnešalgas. Zemessargam par katru dienu, kad tas veicis šā rīkojuma izpildei nepieciešamos pasākumus, izmaksā dienesta uzdevumu izpildes kompensāciju normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, to reizinot ar koeficientu 2.  Ar piemaksu saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram. Šajā punktā minētās piemaksas un kompensācijas noteikšanas kritērijus un piešķiršanas kārtību nosaka aizsardzības ministrs."
2.
Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 9. panta trešo daļu paziņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atbilstoši minētā likuma 9. panta ceturtajai daļai informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Iekšlietu ministre M. Golubeva