Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 328
Rīgā 2023. gada 2. jūnijā (prot. Nr. 29 29. §)
23-TA-1306
Par apropriācijas pārdali 
1.
Atbalstīt apropriācijas pārdali, kas nepārsniedz 2 503 239 euro, no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Sabiedrības integrācijas fonda budžeta programmu 01.00.00 "Sabiedrības integrācijas fonda vadība", lai nodrošinātu valsts budžeta finansētās programmas "Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem" īstenošanu no 2023. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim, tai skaitā:
1.1.
2 396 618 euro programmas projektu īstenošanai;
1.2.
41 999 euro audiovizuālo materiālu izveidei;
1.3.
64 622 euro programmas administrēšanai.
2.
Sabiedrības integrācijas fondam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram 2023. gadā.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens
Kultūras ministrs N. Puntulis