MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1399
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 11. aprīļa noteikumos Nr. 190 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.1.i. investīcijas "Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistīto pasākumu īstenošanas noteikumi""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt grozījumu veikšanu Ministru kabineta 2023.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.190 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.1.i. investīcijas "Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistīto pasākumu īstenošanas noteikumi” pirms pozitīva Eiropas Komisijas lēmuma par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem saņemšanas.
4.
Satiksmes ministrijai informēt Ministru kabinetu par priekšlikumiem rīcībai gadījumā, ja neskatoties uz Eiropas Komisijas konceptuālo atbalstu par Satiksmes ministrijas virzītajiem Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumu priekšlikumiem, kas paredz rādītāja “Izveidoto elektrificēto dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garums pasažieru pārvadāšanai” samazināšanu no 81 km uz 70 km, netiek saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums.