Rīkojuma (grozījumu) projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 952
Rīgā 2021. gada 17. decembrī (prot. Nr. 80 78. §)
21-TA-1621
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 9. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. pantu, Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Aizsardzības ministrijai (Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram) finansējumu, kas nepārsniedz 12 118 915 euro, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem" minēto individuālo aizsarglīdzekļu un SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas pašpārbaudes testu iegādi."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks