Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 603
Rīgā 2023. gada 13. septembrī (prot. Nr. 44 56. §)
23-TA-2220
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu 8 017 532 euro apmērā, lai nodrošinātu izdevumu segšanu par  2023. gada pirmajā pusgadā faktiski sniegtajiem pakalpojumiem – laboratoriskajiem izmeklējumiem – , kas pārsniedza līgumos ar pakalpojuma sniedzējiem iekļauto apjomu.
2.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3.
Nacionālajam veselības dienestam finansējuma piešķiršanā ievērot Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu "Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi" (2012/21/ES) atbilstoši ar finansējuma saņēmējiem noslēgtajiem pilnvarojuma līgumiem.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Veselības ministre L. Meņģelsone