MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-3816
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.